Valpboom under coronaåret!

Att fler arbetade hemifrån och rekommendationerna att hålla distans till varandra är troligen en anledning till valpboomen 2020. Coronapandemins hemarbete och isolering ledde till att många beslutade sig för att skaffa hund under 2020. Ökningen av antalet nyregistrerade hundar i Svenska Kennelklubbens register var nästan elva procent, den största ökningen Läs mer…