Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion är ett annat namn på bakterieinfektioner i urinrör och urinblåsa. Sjukdomen kan drabba både män och kvinnor, men kvinnor drabbas betydligt oftare än män. På Urinvagsinfektion.nu hittar du utförlig information om urinvägsinfektioner, vilka bakterier som ligger bakom, riskfaktorer,symtom samt hur infektioner bäst åtgärdas. Du hittar även tips samt vilka Läs mer…