Geo Survey Mätteknik AB

Geo Survey – Lantmäteri, bergteknik, bygg- och anläggningsmätning. Vi på Geo Survey har en mycket stor och samlad kompetens från lantmäteri, bygg- och anläggningsmätning. Men vi erbjuder även detaljmätningar inomhus, fasadmätningar och 3-D visualisering samt inmätning, bergteknik och vibrationsmätningar med mera. Lägeskontroller och vibrationsmätningar. Professionellt utförd lägeskontroll, vibrationsmätning, in- och utmätning utförs av Läs mer…