Välkommen till 1000 röster hörs! Sveriges största samtal med unga för unga!

Mycket har hänt sedan Fryshusets började använda Future Search metoden år 2011. Vi har starta nya verksamheter, samtidigt som omvärldshändelser som massakern på Utøya, ungdomskravallerna i England och ungdomsarbetslösheten i Europa har gjort vår verksamhet viktigare än någonsi Fotograf/Källa:Fryshuset Den 12 mars samlas därför 1000 unga och vuxna på Fryshuset för Läs mer…