NewsVoice

NewsVoice har siktet inställt på både tuffa nyheter och goda nyheter t ex: idéer som förändrar samhället till en trevligare omvärld att leva i, nya energislag som ersätter kol och olja och på naturliga metoder som ger hälsa och välbefinnande. Hemsida;  http://newsvoice.se/ Se även; http://sverigesurfen.se/nyheter-vader/nyheter/