Har vi inte alla hästar hemma?

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! • Sverige saknar en livsmedelsstrategi! • Jordbrukarna har ett helt annat stöd i andra europeiska länder! • Sverige står vid sidan när den europeiska jordbrukspolitiken formas! • Varför serveras så mycket halvfabrikat och importerade livsmedel i vård och skola? Läs mer…