Garantum Fondkommission Finland

Garantum Fondkommission i Finland är ett privatägt värdepappersbolag. Bolaget är specialiserat på strukturerade placeringar som är en form av alternativa investeringar. Garantum är den största aktören i Sverige inom strukturerade placeringar och bland investerare finns företag, institutioner och privatpersoner. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge samt Finland och huvudkontoret är beläget Läs mer…

Garantum Fondkommission Norge

Garantum Fondkommission i Norge är ett privatägt värdepappersbolag som är specialiserat på strukturerade placeringar som är en form av alternativa investeringar. Bland investerare finns företag, institutioner och privatpersoner. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge samt Finland och huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Garantum och Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar grundades 1965 och är idag helägt av Garantum. Garantum i sin tur är en sparkoncern med flera dotterbolag inom olika affärsområden. Aktie-Ansvar och Garantum har sedan 2007 haft ett nära samarbete. 2009 förvärvade Garantum delar av Aktie-Ansvar och 2015 förvärvade Garantum slutligen Aktie-Ansvar till 100%. Förvärvet av Aktie- Ansvar Läs mer…