Svenska FN-förbundet

Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör. Hemsida; http://www.fn.se/ Aleksander Gabelic och Linda Nordin Läs mer…