KBT terapeut

Samtal för dig som behöver någon att bolla med när det gäller allt från sorg, kris, förluster, självkänsla, förändra beteenden, depression, ångest, fobier eller annat som gör att ditt liv på något sätt är begränsat. Hemsida; http://kbtmottagning.blogspot.se/