Folk och Försvar – En ideell organisation om försvaret

Folk och Försvar är en politiskt obunden ideell organisation som arbetar för att sprida kunskap och främja en levande debatt om försvars- och säkerhetspolitik och samhällets krisberedskap. Folk och Försvar är ideell organisation bestående av närmare 90 medlemsorganisationer. Vi sprider kunskap och främjar samtal och debatt om säkerhetspolitik i Sverige Läs mer…