Man bör, annars bör man.

Man bör, annars bör man. Dagliga påminnelse om vad man bör, vid äventyr av att man annars bör. I enstaka fall också vad man inte bör. Och någon gång också varför. Eller varför inte. Man bör dock ha i minnet att ta allt med ett par kubikmeter salt.