Erfaren advokat i Malmö. Advokatbyrån Carl Fredrik Öqvist

Erfaren advokat i Malmö. Advokatbyrån Carl Fredrik Öqvist Advokatbyrån Carl Fredrik Öqvist är en byrå med huvudsaklig inriktning på handläggning av ärenden som gäller brottmål, personskador(trafikskadeärenden), underhållsbidrag samt tvister om vårdnad, boende och umgänge. Advokaten Carl Fredrik Öqvist har särskilt stor erfarenhet av ärenden som gäller fastställande av underhållsbidrag till barn. Advokaten Carl Fredrik Öqvist har god erfarenhet av domstolsprocesser i tingsrätten och förvaltningsrätten

SkadePortalen / WhiplashInfo

Skadeportalen/Whiplashinfo Ansvarig utgivare Tomas Alsbro Sidan innehåller information och fakta inom i stort sett allt som rör personskador och de problemområden som funktionshindrade, skadade och svårt sjuka råkar ut för. Syftet med skadeportalen är bl.a; bistå funktionshindrade, skadade och anhöriga i vård-, omsorgs- och försäkringsdjungeln med kunskap granska försäkringsbolag, myndigheter, Läs mer…

Nack, rygg & hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma.

Det behövs mer resurser till nack, rygg & hjärnskadades utredningar & diagnos efter trauma. Adekvat diagnos är en förutsättning för att kunna få till rätt individuell hjälp oavsett om skadorna är fysiska och/eller psykiska. Hur vi skadas varierar tex trafik, sport, fall, dykolyckor osv. Sidan är till för skadade, anhöriga och vårdpersonal som Läs mer…