Möllers Juridik

Möllers Juridik erbjuder ett professionellt stöd i skatteärenden, framförallt gentemot Skatteverket. Inriktningen på byrån är frågeställningar gällande skattereduktion för Rot och Rut och föreningar och stiftelser.  Avseende föreningar och stiftelser innefattar de alla beskattningsområden som kan komma i fråga gällande beskattning av ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Det Läs mer…