Ny metod provas för behandling av svår hjärtsvikt – Örebro först i Sverige

Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom som oftast uppstår på grund av hjärtinfarkt eller högt blodtryck. Ungefär 250 000 personer i Sverige är drabbade. Ofta är hjärtats pumpförmåga mycket nedsatt och det leder till symtom som trötthet, andfåddhet och bensvullnad. En ny behandlingsmetod vid svår hjärtsvikt utprovas nu i en Läs mer…