Elektra – en mänsklig rättighetsverksamhet

Elektra (fryshuset)  Elektra är en mänsklig rättighetsverksamhet på Fryshuset som arbetar mot våld och förtryck i hederns namn. De arbetar förebyggande med attitydpåverkande processer för unga som lever i en hederskontext eller löper risk att utsättas för begränsningar i hederns namn. Arbetar även med opinionsbildning samt utbildning och kunskapsspridning för yrkesverksamma som Läs mer…

Välkommen till 1000 röster hörs! Sveriges största samtal med unga för unga!

Mycket har hänt sedan Fryshusets började använda Future Search metoden år 2011. Vi har starta nya verksamheter, samtidigt som omvärldshändelser som massakern på Utøya, ungdomskravallerna i England och ungdomsarbetslösheten i Europa har gjort vår verksamhet viktigare än någonsi Fotograf/Källa:Fryshuset Den 12 mars samlas därför 1000 unga och vuxna på Fryshuset för Läs mer…