Advokatfirman Torben Setterlund AB

Advokatfirman Torben Setterlund är en advokatbyrå som är specialiserad på brottmål. Advokatbyrån åtar sig försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde. Advokatbyrån har kontor i Sollentuna och Huddinge. Advokatbyrån är huvudsakligen verksam inom Stockholmsområdet, men åtar sig uppdrag i hela landet. Hemsida; www.torbensetterlund.se