Garantum och Aktie-Ansvar

Aktie-Ansvar grundades 1965 och är idag helägt av Garantum. Garantum i sin tur är en sparkoncern med flera dotterbolag inom olika affärsområden. Aktie-Ansvar och Garantum har sedan 2007 haft ett nära samarbete. 2009 förvärvade Garantum delar av Aktie-Ansvar och 2015 förvärvade Garantum slutligen Aktie-Ansvar till 100%. Förvärvet av Aktie- Ansvar Läs mer…