Att undervisa barn i förskolan!

Vad kan undervisning innebära i förskolan? Eller uttryckt på annat sätt: Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Under senare år har man börjat tala om undervisning också i relation till förskolan. Men förskolan har en Läs mer…