KBT terapeut

Samtal för dig som behöver någon att bolla med när det gäller allt från sorg, kris, förluster, självkänsla, förändra beteenden, depression, ångest, fobier eller annat som gör att ditt liv på något sätt är begränsat. Hemsida; http://kbtmottagning.blogspot.se/

Vanja Forsberg psykoterapi och handledning

Leg Psykoterapeut centralt i Stockholm City. Jag tar emot ungdomar och vuxna för: korttidsterapi (ca 12 ggr) längre psykoterapi kortare råd- och stödkontakter utbildningsterapier studentrabatt Jag har arbetat i över 30 år med människor i olika åldrar och svårigheter; livskriser, nedstämdhet, stress och oro, bristande självkänsla/självförtroende, relationsproblem. Läs mer på; stockholmterapi.se