Trapets – Surveillance & Compliance

Trapets – Surveillance & Compliance är ett europeiskt expertföretag med över 17 års erfarenhet av att tillhandahålla banbrytande tjänster och system till den globala finansindustrin för regelefterlevnad och övervakning av finansiella transaktioner, främst för att upptäcka misstänkt penningtvätt och marknadsmissbruk vid värdepappershandel.