Du har rätt att klaga om du inte är nöjd med den vård eller det bemötande du själv eller någon nära anhörig fått. I första hand ska du vända dig direkt till den vårdenhet som du är missnöjd med, eller till den som är chef för verksamheten.

1177.se

Vem lyssnar när du inte är nöjd med vården [Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN]

0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *