Från ett års ålder har ditt barn rätt till en plats i förskolan om du själv arbetar eller studerar. Den kommunala förskolan är till för barn som ännu inte börjat skolan. Kontakta din kommun för mer information om kötid och valmöjligheter.

Information om förskoleverksamheten hittar du på Skolverkets webbplats och hos Sveriges Kommuner och Landsting som också svarar på frågor om maxtaxa, nattdagis med mera. Om ditt barn känner sig kränkt i förskolan kan du vända dig till Barn- och elevombudet (BEO).

Läs mer om förskolan [Skolverket]

Läs frågor och svar om förskolan, maxtaxa med mera [Sveriges Kommuner och Landsting]

Läs mer om vilket stöd Barn- och elevombudet kan ge ditt barn [Skolverket]

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *