Statliga museer ägs av staten och ytterligare några museer får pengar av staten. Syftet med statens ägande är att bevara kulturarvet och genom kulturarvet ge perspektiv på utvecklingen i samhället.

Arbetets museum www.arbetetsmuseum.se
Arkitekturmuseet www.arkitekturmuseet.se
Armémuseum www.armemuseum.se
Dansmuseet www.dansmuseet.nu
Etnografiska Museet www.etnografiska.se
Flygvapenmuseum www.flygvapenmuseum.se
Historiska museum, Statens www.historiska.se
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet www.lsh.se
Marinmuseum www.marinmuseum.se
Medelhavsmuseet www.medelhavsmuseet.se
Moderna Museet www.modernamuseet.se
Nationalmuseum www.nationalmuseum.se
Naturhistoriska riksmuseet www.nrm.se
Nordiska museet www.nordiskamuseet.se
Prins Eugens Waldemarsudde www.waldemarsudde.se
Riksutställningar www.riksutstallningar.se
Sjöhistoriska museet www.sjohistoriska.se
Skansen www.skansen.se
Sveriges teatermuseum www.sverigesteatermuseum
Thielska galleriet www.thielska-galleriet.se
Vasamuseet www.vasamuseet.se
Världskulturmuseet www.varldskulturmuseet.se
Zornsamlingarna www.zorn.se
Östasiatiska museet www.ostasiatiska.se
i i

0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *