Kontaktuppgifter

Webbplats

Arbetsmarknadsdepartementet www.regeringen.se/sb/d/8270
Finansdepartementet www.regeringen.se/sb/d/1468
Försvarsdepartementet www.regeringen.se/sb/d/495
Integrations- och jämställdhetsdepartementet www.regeringen.se/sb/d/8324
Jordbruksdepartementet www.regeringen.se/sb/d/1473
Justitiedepartementet www.regeringen.se/sb/d/1476
Kulturdepartementet www.regeringen.se/sb/d/8339
Miljödepartementet www.regeringen.se/sb/d/1471
Näringsdepartementet www.regeringen.se/sb/d/1470
Regeringen och Regeringskansliet www.regeringen.se
Socialdepartementet www.regeringen.se/sb/d/1474
Statens Offentliga Utredningar, SOU www.sou.gov.se
Statsrådsberedningen www.regeringen.se/sb/d/1477
Utbildningsdepartementet www.regeringen.se/sb/d/1454
Utrikesdepartementet www.regeringen.se/sb/d/1475
i i
  • Riksdagen och riksdagsmyndigheterna

Kontaktuppgifter

Webbplats

Nordiska rådets svenska delegation www.riksdagen.se
Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna www.riksdagen.se
OSSE:s parlamentariska församling, Svenska delegationen www.riksdagen.se
Riksbanksfullmäktige www.riksdagen.se
Riksdagens arvodesnämnd (RA) www.riksdagen.se1
Riksdagens ombudsmän, JO www.jo.se
Riksdagens överklagandenämnd (BN) www.riksdagen.se/
Riksrevisionen www.riksrevisionen.se
Statsrådsarvodesnämnden www.riksdagen.se
Sveriges riksbank www.riksbank.se
Sveriges riksdag www.riksdagen.se
Valprövningsnämnden, VPN www.riksdagen.se

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *