Här finns länkar till offentliga webbplatser där du kan söka lagar, hitta rätt bland domstolar och andra myndigheter inom rättsväsendet med mera. Längst ner finns länkar till advokater m.m.

Vem gör vad inom rättsväsendet?
Här hittar du information om vad som menas med rättsväsendet. Du får också veta vad de olika myndigheterna ansvarar för. Rättsväsendet består av Polisen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Domstolsväsendet, Brottsförebyggandet rådet och Brottsoffermyndigheten.

Vem har rätt att anhålla och hur överklagar man en dom? Här får du hjälp att hitta rätt myndighet.

Samlingsplats för svensk rättsinformation
Portalen lagrummet.se länkar till den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du förarbeten, författningar och rättspraxis och andra dokument som ingår i lagstiftningen. Lagrummet är ett samarbete mellan regering, riksdag, statliga myndigheter och domstolar.

Sök lagar och förordningar
Vad står det i lagen? I Regeringskansliets databas kan du söka efter lagar och förordningar i Svensk författningssamling, SFS.

Lagar som är översatta till engelska hittar du på Regeringskansliets webbplats.

Från förslag till beslut
På riksdagens webbplats hittar du dokument och information som gör att du kan följa ärenden från förslag till beslut.

Juridik i EU
EUR-Lex är en portal om EU-rätten där du hittar aktuell lagstiftning, rättspraxis, EU:s officiella tidning EUT med mera.

Förteckning över domstolar
I Domstolsverkets förteckning över domstolar kan du söka efter domstolar.

 

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *