Hos Konsumentverket kan du läsa om konsumenträtt, konsumentinflytande och vart du kan vända dig i olika ärenden.

Hävda din rätt som konsument [Konsumentverket]

Om du inte får betalt [Kronofogdemyndigheten]

Om du inte kan betala [Kronofogdemyndigheten]

Klagoguiden [Konsumentverket]

Läs tidningen Råd & Rön på nätet [Sveriges Konsumenter]

Råd & Röns klagoguide [Sveriges Konsumenter]

Följ nyheter och diskussioner om varor och tjänster [Konsumenter i samverkan]

När det uppstått en tvist som du inte kan lösa på egen hand kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun. Konsumentvägledaren ger dig råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentombudsmannen driver konsumenternas intressen gentemot företagen men tar endast i undantagsfall hand om enskilda personers tvistemål.

Ta hjälp av konsumentvägledaren i din kommun [Konsumentverket]

Få stöd av Konsumentombudsmannen KO [Konsumentverket]

Vill du få en opartisk prövning ska du vända dig till Reklamationsnämnden. Gäller din prövning ett program i svenska radio-och TV-sändningar vänder du dig istället till Granskningsnämnden.

Få tvisten opartiskt prövad [Allmänna reklamationsnämnden]

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *