En hel del offentlig service fungerar idag som tjänster. Många myndigheter, kommuner och landsting har riktlinjer för hur deras service ska fungera. Om du tycker att den service du fått inte motsvarar vad den lovat kan du klaga direkt till dem.

Läs mer om hur du gör en JO-anmälan [Riksdagens ombudsmän, JO]
Du kan klaga till Justitieombudsmannen (JO) — eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas — om du tycker att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en enskild tjänsteman.

Läs om länsrättens uppgifter och organistion [Domstolsverket]
Du kan också begära rättslig prövning hos länsrätten om du inte är nöjd med resultatet av ett beslut som fattats av en offentlig instans. De allmänna förvaltningsdomstolarna (länsrätter, kammarrätter och regeringsrätten) har som främsta uppgift att lösa tvister mellan den enskilde och det offentliga.

0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *