Vill du och din partner gifta er eller registrera ert partnerskap ska ni ansöka om hindersprövning och tala om vilket efternamn var och en ska bära i äktenskapet. Skicka uppgifterna till Skatteverket som har hand om folkbokföringen.

Begära hindersprövning [Skatteverket]
Ni kan vigas av en församlingspräst i den svenska kyrkan eller en präst i något annat trossamfund.

Om vigsel i Svenska kyrkan [Svenska kyrkan]

Adresser till olika samfund [Ekumeniska Centret]

Ni kan också välja en borgerlig vigsel. Det är också det vanligaste sättet för att registrera partnerskap. Vänd er till kommunen där ni bor för att få reda på vilka borgerliga vigselförrättare som finns.

Om ni vill vigas utomlands [Svenska kyrkan]
Vill ni gifta er utomlands kan ni vända er till Svenska kyrkans församling i det landet eller till den svenska ambassaden.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *