Att få barn innebär att du löpande har kontakt med det offentliga. När du är gravid är det mödravården i din kommun som följer din hälsa och fostrets utveckling. När barnet är fött vänder du dig till barnavårdscentralen för att få vård. Barnet får ett personnummer i folkbokföringsregistret. Du ska anmäla vilka namn barnet får till Skatteverket.

Bli förälder [Försäkringskassan]

Föräldrapenning under graviditeten [Försäkringskassan]

Sjukpenning under graviditeten [Försäkringskassan]

Information till blivande föräldrar [Skatteverket]

Mat för spädbarn [Livsmedelsverket]

Om du är ofrivilligt barnlös kan du få information från landstinget om insemination och provrörsbefruktning. Om du vill adoptera barn ska du vända dig till din kommun. De utreder din lämplighet som adoptivförälder.

Försäkringskassan informerar dig om möjligheten att söka bidrag för kostnader som du får när du adopterar ett barn från utlandet. Du har också rätt till föräldrapenning som nybliven adoptivförälder.

Så går det till att adoptera [Myndigheten för internationella adoptionsfrågor]

Adoptera barn [Försäkringskassan]

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *