Du som driver ett företag har kontinuerliga kontakter med offentliga organisationer. På Företagarguiden får du vägledning och information så att du hittar rätt i dina kontakter. Konkurrensverket svarar på frågor om konkurrens och offentlig upphandling. Kommerskollegium har information för dig som vill veta mer om offentlig upphandling och om att göra affärer med Sverige. Arbetsmiljöverket upplyser om dina skyldigheter när det gäller arbetsmiljön och ger information om hur du kan driva arbetsmiljöfrågorna.

 

Den statliga inköpssamordningen samordnar, informerar, följer upp och ger juridiskt stöd när det gäller offentliga upphandlingar som tecknas på ramavtal för att användas inom offentlig sektor.

Om du handlar med statliga myndigheter ska du från och med 1 juli 2008 skicka och ta emot dina fakturor elektroniskt. Portalen e-fakturera.nu informerar om alternativa sätt att hantera e-fakturorna.

Kronofogden informerar dig om vad du kan göra om du får ett betalningsföreläggande eller om du vill ta reda på dina möjligheter att få betalt från någon som är skyldig dig pengar.

Om du inte kan betala eller inte får betalt [Kronofogdemyndigheten]

Hämta information om pågående och planerade upphandlingar inom ditt område. [Ekonomistyrningsverket]

Anmäl olycka och tillbud
Är du arbetsgivare? Då är du skyldig att så snart som möjligt anmäla till Arbetsmiljöverket om allvarliga olyckor eller tillbud sker på arbetsplatsen. [Arbetsmiljöverket]

Ombud för skatteärenden

Lämna dina skattedeklarationer via ombud. [Skatteverket]

Skattedeklaration

Lämna in din skattedeklaration för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. [Skatteverket]

Skatteverkets filöverföringstjänst

Här kan du föra över filer med kontrolluppgifter. [Skatteverket]

Skatteverkets självbetjäningstjänster

Välj tjänst bland alla Skatteverkets självbetjäningstjänster. [Skatteverket]

Smarta myndighetstjänster

Företagarguidens länklista till myndigheternas tjänster för företagare. [Tillväxtverket, Verket för näringslivsutveckling]

Starta företag direkt på nätet

Lämna uppgifter för företagsregistrering, ändra registrerade uppgifter och avregistrera företag. [Bolagsverket]

Konkurrensverket

Tulltjänster (DVT)

Det Virtuella Tullkontoret är alltid öppet och ger dig snabb service. [Tullverket]

 

Nya Affärer är en satsning på entreprenörskap från Privata Affärer.

Vi vill ge dig som driver eget företag och vill få det att växa nyttiga tips, inspirerande läsning och handfasta verktyg för att ta ditt företag till nya nivåer.

Hemsida; http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer

0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *