Helt plötsligt är de överallt!

Fotograf/Källa:Anna Sigvardsson Helt plötsligt är de överallt – barnen som säljer majblommor! Tisdagen den 16 april är det premiär för Majblommans årliga insamling. Under två intensiva veckor kommer barn över hela landet att sälja majblommor, så ladda fickorna med kontanter. Målet är att överträffa förra årets insamling som slutade på Läs mer…

Välkommen till 1000 röster hörs! Sveriges största samtal med unga för unga!

Mycket har hänt sedan Fryshusets började använda Future Search metoden år 2011. Vi har starta nya verksamheter, samtidigt som omvärldshändelser som massakern på Utøya, ungdomskravallerna i England och ungdomsarbetslösheten i Europa har gjort vår verksamhet viktigare än någonsi Fotograf/Källa:Fryshuset Den 12 mars samlas därför 1000 unga och vuxna på Fryshuset för Läs mer…

Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd

Nationellt kompetenscentrum anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. På vår hemsida får du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom anhörigområdet. Du är välkommen att vara med i våra lärande nätverk och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra. Läs mer här; http://www.anhoriga.se/