Nättidningen Vaken.se

Vad är vaken.se? Vaken.se strävar efter att belysa information som annars inte skildras via ordinarie massmedia men som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess. Det grundläggande syftet med vaken.se är att stödja alla människor oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller politisk tillhörighet att möta sina behov Läs mer…

Fryshuset bygger relationer med unga

Fotograf/Källa; Martin von Krogh Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 50-tal olika verksamheter inom områdena; Ungdomskultur, Föredöme och framtidstro, Skolor samt Arbete och entreprenörskap. Fryshuset vänder sig till alla Läs mer…

Skatteflykten.nu

Skatteflykt handlar inte om siffror eller summor. Det handlar faktiskt om liv eller död! Utvecklingsländerna har förlorat nästan sex tusen miljarder dollar mellan åren 2002-2011 på grund av kapitalflykt! Hemsida; http://skatteflykten.nu/

116 000 – Journummer

Ett larmnummer för försvunna barn, 116 000, har tagits i drift på initiativ av regeringen. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och går att ringa oavsett i vilket EU-land man befinner sig. Det är SOS Alarm AB som sköter verksamheten med larmnumret 116 000. Sverige har som ett av EU:s medlemsländer Läs mer…

Laholm utan gränser

Laholm utan gränser (LUG) är en multikulturell förening för och med invånare av olika nationaliteter i Laholms kommun (Halland, Sverige). Laholm utan gränser föddes med tron att mångfald av kulturer är en mycket stor rikedom för oss allihopa. Invandrare och svenskfödda kan mötas kring gemensamma intressen och lära känna varandra. Läs mer…

Svenska FN-förbundet

Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör. Hemsida; http://www.fn.se/ Aleksander Gabelic och Linda Nordin Läs mer…