Nättidningen Vaken.se

Vad är vaken.se? Vaken.se strävar efter att belysa information som annars inte skildras via ordinarie massmedia men som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess. Det grundläggande syftet med vaken.se är att stödja alla människor oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller politisk tillhörighet att möta sina behov Läs mer…

Övriga partiers politik A-Ö

Miljöpartiets;  http://www.mp.se/politik Vänsterpartiets; http://www.vansterpartiet.se/politik Feministiskt Initiativ;  http://feministisktinitiativ.se/politik/var-politik/ Folkpartiets;  http://www.folkpartiet.se/politik/hjartefragor/ KDS;  https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Korta-Svar-AO/ Centerpartiets;  http://www.centerpartiet.se/var-politik/ Sverigedemokraternas;  http://sverigedemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/