Äldre i samhället

God man, förvaltare, förmyndare

För många kan ord som “God man”, “Förvaltare” och “Förmyndare” vara svåra att förstå helt klart och var skillnaderna ligger. Jan-Olov Häggström, som är ansvarig för överförmyndarverksamheten i Örnsköldsviks kommun och som studerat beteendevetenskap och ekonomi vid Umeå University ger här nedan en jättefin och kort sammanfattning om de olika termerna betyder: KÄLLA [ Läs mer…

Av Carl Stridsberg, sedan
Att vara pensionär

SVEA — det första svensktalande armbandsuret — med både analog och digital tidsangivelse!

Låter dig veta vad klockan är på dygnet! Funktionalitet som behövs! SVEA är marknadens första svensktalande armbandsur med BÅDE analog och digital tidsangivelse. I analogt läge anger klockan, med en enda knapptryckning, aktuell tid samt när på dygnet tiden anges (morgon, fm, em, kväll och natt). SVEA talar tydligt tack Läs mer…

Av Carl Stridsberg, sedan