Vegokoll

Vegokoll är Djurens Rätts vegoresurs. Djur är levande, kännande varelser – inte saker som människan kan utnyttja. Djurens Rätt anser att djur ska respekteras som individer med egna intressen. Hemsida; http://www.vegokoll.se/