Nättidningen Vaken.se

Vad är vaken.se? Vaken.se strävar efter att belysa information som annars inte skildras via ordinarie massmedia men som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess. Det grundläggande syftet med vaken.se är att stödja alla människor oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller politisk tillhörighet att möta sina behov Läs mer…

Folk och Försvar – En ideell organisation om försvaret

Folk och Försvar är en politiskt obunden ideell organisation som arbetar för att sprida kunskap och främja en levande debatt om försvars- och säkerhetspolitik och samhällets krisberedskap. Folk och Försvar är ideell organisation bestående av närmare 90 medlemsorganisationer. Vi sprider kunskap och främjar samtal och debatt om säkerhetspolitik i Sverige Läs mer…