Bostadslexikon

Bostadsmarknaden kan vara både spännande och lite knepig. Det finns mängder av termer och utryck gällande allt från ekonomi och juridik till intresseorganisationer. På Bostadslexikon.se försöker vi reda ut begreppen på ett enkelt sätt så att du vet vad exempelvis garantibesiktning är.

Jurida – Hela Sveriges Juristbyrå

Jurida erbjuder högkvalitativ hjälp med familjerättsliga avtal på ett effektivt och lättillgängligt sätt genom att du kan nå dem både digitalt och via telefon. Jurida kan bland annat hjälpa dig att upprätta: samboavtal, bodelningsavtal, testamente och äktenskapsförord via deras plattform på ett sätt som tryggar boendet om något oförutsett händer som ändrar förutsättningarna. Vid Läs mer…

Vårdnadstvist advokat

Gemensam eller ensam vårdnad för ert barn? Det som används som avgörande regel är alltid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet och vad som är för barnets egna bästa. Vårdnadstvist advokat att anlita när du står mitt i en tvist gällande vårdnad av ert barn.

Advokat Linköping

Advokat Linköping har den kunskap, färdighet och erfarenhet som krävs för att utöva advokatverksamhet. Det här medför även höga krav på ordentlighet och gott omdöme, samt att advokaten intar en ekonomiskt oberoende ställning.