Äldreomsorgens historia – är det intressant? – Ja, det tyckte Tibro kommun som producerat filmen ”Från fattiggården till Bonargården – äldreomsorgens historia i Tibro kommun”.

Dokumentärfilmen är 1.30 timmar lång och visades vid fyra tillfällen på den lokala bion i Tibro. Även om filmen i namnet knyts till Tibro så är den i stora stycken allmängiltig eftersom alla kommuner mer eller mindre varit med om samma utveckling. Flera vårdutbildningar har använt filmen i sin undervisning.

Tillkomsten av föregångaren till ålderdomshemmet – fattigstugan – beskrivs i filmen. Tibro är en av få kommuner där fattigstugor fortfarande finns bevarade. Filmen beskriver olika boendeformer för äldre med utgångspunkt från mitten av 1800-talet fram till idag.

Producent av filmen är Hans-Erik Alin, som är anställd på socialförvaltningens stab i Tibro kommun.

– ”Idén till filmen föddes i samband med en behovsanalys av framtidens äldreboenden i Tibro”, berättar Hans-Erik Alin. ”I arbetet med analysen fick jag ta del av många intressanta historier om hur äldreomsorgen fungerade förr. Då tyckte jag inledningsvis att det vore spännande att ta fram en kort film som komplement till analysen, men med tiden växte projektet och längden på filmen.”

– ”Känslan är att äldreomsorgens historia ofta saknas vid tillbakablickar över samhällets utveckling. Jag har fått många uppmuntrande kommentarer efter filmens publicering”, fortsätter Hans-Erik Alin.

Du hittar filmen på youtube.com/c/TibroKommunTV

OM Tibro
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och klimatmässigt.

RELATERADE LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Tibro kommuns hemsidaCarl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.