Händelser i världen påverkar livsmedelsproduktionen i Sverige, med skenande kostnader och oro för framtiden. Som konsument kan du bidra till att säkra den svenska livsmedelsförsörjningen genom att välja svensk mat och dryck när du handlar. En stark svensk livsmedelsproduktion gör oss mindre sårbara för omvärldens svängningar och den ger oss livsmedel som uppfyller svenska mervärden.

Text & Bild/Upphovsrätt: Svenskmärkning AB 

Tack att du väljer svenskt idag, så att vi kan göra det även imorgon.
En stabil svensk livsmedelsproduktion är viktig för Sveriges självförsörjning och för vår krisberedskap. Därför är det viktigare än någonsin att välja svensk mat och dryck för att stärka våra svenska bönder och livsmedelsföretag, så att vi kan välja svenskproducerat även imorgon och i framtiden.

Varje krona gör skillnad
Endast hälften av den mat vi äter i Sverige är producerad här. Nu gör ökade kostnader och risk för brist på foder, råvaror och insatsvaror det dyrare och svårare att producera de livsmedel vi behöver och är vana vid att köpa. Så pass svårt att många lantbrukare skalar ned eller avslutar sin verksamhet istället för att skala upp för att öka produktionen.

När du fortsätter att köpa den mat och dryck vi producerar i Sverige, stärker du vårt lantbruk, och gör deras viktiga arbete möjligt. Då kan de fortsätta förse oss med en stabil produktion som både är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar, och som ger oss matvaror i butikshyllorna i såväl lugna som oroliga tider.

Trygg och säker mat med svenska mervärden
Idag är det ingen brist på livsmedel i Sverige. Vi producerar säker och trygg mat. Vi har god djuromsorg med låg antibiotikaförbrukning i djurhållningen och strikta regler för växtskyddsmedel. Vi har bra naturliga förutsättningar, med gott om vatten och stora arealer åkermark, betesmark och ängsmark. Den svenska maten är bland den mest hållbara i världen, som ger lågt klimatavtryck. Odling och djuruppfödning ger en levande landsbygd och livsmedelsproduktionen skapar många jobb och företag över hela landet.

Detta kan du som konsument bidra till att behålla när du fortsätter köpa produkter med svenska mervärden, det är en investering som gynnar oss alla.

Tack att du fortsätter att välja svenskt!
När du väljer svenska råvaror, livsmedel och växter är du med och säkrar det svenska lantbruket och de svenska livsmedelsföretagen, och det gör oss mindre sårbara för omvärldens svängningar och förändringar.

Titta efter ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige när du handlar mat och dryck i butiken till frukost, lunch och middag. Då vet du att varan du köper är odlad eller född och uppfödd i Sverige, och att den dessutom är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.

Idag märker över 210 företag med ursprungsmärkningen Från Sverige och över 11.400 produkter är godkända för märkningen. Titta efter ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige när du handlar mat och dryck i butiken till frukost, lunch och middag. Då vet du att varan du köper är odlad eller född och uppfödd i Sverige, och att den dessutom är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.

Ursprungsmärkningen Från Sverige gör det enkelt att välja svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter i butiken, i e-handeln och på restaurangen. Märket används på produkter som uppfyller Svenskmärkning AB kriterier: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. Märket Kött från Sverige används på kött och charkuterier och mejeriprodukter kan både använda märket Mjölk från Sverige och Från Sverige. Läs mer på frånsverige.se

Om Svenskmärkning AB
Svenskmärkning AB äger den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. För att få använda Från Sverige-märkningen krävs att företaget har avtal med Svenskmärkning AB. Initiativet till märkningen kommer från Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF, som gemensamt startade och äger Svenskmärkning AB.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)

Länkar till mer information:

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Krisberedskap, kriget i Ukraina
Livsmedelsföretagen Så påverkar kriget i Ukraina svensk livsmedelsproduktion
Svensk Dagligvaruhandel hemsida.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Livsmedelsberedskap och självförsörjning
Svenskt Kött Säkra maten — välj svenskt!
Jordbruksverket hemsida
Den svenska Livsmedelsstrategin för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, handlingsplan

Text & Bild/Upphovsrätt: Svenskmärkning AB


Kategorier:

Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.