Hur kan forskare se förändringar i naturen? Hur vet vi var fåglarna varit på vintern? Och varför är insekterna så viktiga? Det är något som de unga deltagarna i aktivitetsrummet Labbet får kunskap om genom undersökande och kreativa aktiviteter.

Foto; Martin Stenmark 

”Kom och undersök pollen, titta på insekter i lupp, ringmärk en fågel i trä och skapa på temat naturen vaknar.” Det är erbjudandet som annonseras för våren i aktivitetsrummet Labbet. Här får barn och unga från 7 år möjlighet att få inblick i museets forskning genom att själva prova på olika aktiviteter.

Labbets deltagare får bland annat inblick i:

  • Hur forskarna undersöker förändringar i naturen för att vi ska kunna ta hand om den
  • På vilket sätt ringmärkning gör att vi kan hålla kolla på vart fåglarna flyttar
  • Varför de pollinerande insekterna är viktiga i naturen och för oss människor
  • Hur insamling av pollen och pollenanalys går till

Syftet med aktiviteterna i Labbet är att bidra till att fler barn får mer kunskap om naturen och engagemang för att bevara den. Det finns också ett stort intresse från allmänheten för vårtecken och vad som händer i naturen under vår och försommar.

– ”Vi är glada att kunna erbjuda unga att lära sig mer om museets forskning på ett lekfullt och interaktivt sätt. Vi hoppas också kunna inspirera besökarna att själva ge sig ut och undersöka vad som händer i naturen på våren, och därigenom bli engagerade i att ta hand om den”, säger Frida Samuelsson, programproducent på Naturhistoriska riksmuseet.

Fakta om Labbet
Labbet är ett aktivitetsrum på Naturhistoriska riksmuseet för barn och unga från 7 år och uppåt. Aktiviteterna ämnar ge en ökad kunskap om och fördjupad upplevelse av museets samlingar och forskning genom att själva prova, upptäcka och reflektera. Labbets övergripande syfte är att möta upp de ungas intresse för aktuella miljö- och samhällsutmaningar samt väcka intresse för naturvetenskap, för att på så vis fatta långsiktigt hållbara beslut i sina liv.

Labbet är öppet för besökare under skollov och på lördagar. Skolor kan boka våra aktiviteter i labbet på vardagar. Labbets kommande tema Naturen vaknar erbjuds under perioden 26 mars–4 juni. Deltagande kostar 50 kronor/person.

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Om Labbet på nrm.se
Naturhistoriska riksmuseets hemsida

Naturhistoriska riksmuseet på Facebook
Naturhistoriska riksmuseet på TwitterCarl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.