ZipperTic – ett revolutionerande digitalt biljettsystem som tar bort dyra och falska andrahandsbiljetter. Falska digitala biljetter och dyra andrahandsbiljetter har länge gäckat evenemangsindustrin. Nu har Codiqo AB tagit fram ett nytt biljettsystem, ZipperTic, där både arrangörer och konsumenter kan känna sig säkra vid all hantering av evenemangsbiljetter.

Zippertic. Foto; Mikael Ungerholm 

”Vårt godkända patent ger ZipperTic unika fördelar på marknaden”– Mikael Ungerholm, VD Codiqo AB

Några fördelar för besökarna

• Inga dyra andrahandsbiljetter!
• Kunden behöver aldrig vara orolig att den digitala biljetten inte är giltig.
• Biljettinnehavaren kan även sälja sin biljett genom systemet.
• Möjlighet att betala eller reservera biljetter för sina vänner.
• Alla har alltid varsin biljett till evenemanget.

När en grupp ska gå tillsammans på ett evenemang och en ska köpa biljetterna kan det innebära mycket logistik med både betalningar och biljetter. Det kan också vara svårt att ligga ute med mycket pengar om det är många i gruppen. ZipperTic distribuerar alltid biljetterna till vännerna direkt, vilket är bra om någon skulle bli sjuk.

Några fördelar för arrangörerna
• Arrangören slipper upprörda kunder som köpt dyra andrahandsbiljetter på andra håll och känner sig lurade.
• Bara arrangörens förstahandsbiljetter kan marknadsföras och säljas på ”nätet”
• Arrangören vet vem som har biljett före, under och efter ett evenemang.
• Ökad möjlighet att kommunicera med alla biljettinnehavare
• Ökad säkerhet (brand, smittspårning, terrorism, brottsbekämpning)
• Enkel kontroll vid inpassering

Att veta vem som innehar en biljett före, under och efter ett evenemang har naturligtvis också många fördelar ur ett marknadsföringsperspektiv. Att kunna nå alla kunder med erbjudanden och information kring evenemanget är mycket värt både för arrangörer och besökare.

Många av dagens biljettsystem känner bara till de som köper biljetterna, men köparna är kanske bara 20- 30% av det totala antalet kunder som sedan går på evenemanget. Med ZipperTic känner arrangören till alla som har en giltig biljett.

ZipperTic bidrar till ett hållbart samhälle

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nya ”säkerhetsguide för evenemang 2021” beskrivs brottsförebyggande arbete och skydd mot antagonistiska hot. Inom bland annat dessa områden kan ZipperTic bidra till att öka säkerheten.

Vidare blir bekämpning av penningtvätt allt viktigare i ett hållbart samhälle. Då både kundkännedom och kontantfria köp är väsentliga i denna bekämpning kan ZipperTic spela en central roll inom evenemangsindustrin.

Digitaliseringen i samhället bidrar även till miljömässiga fördelar, så också ett modernt digitalt biljettsystem.

Sverige är väl positionerat att digitalisera affärsmodeller i olika branscher. Den här lösningen skapar värde både för publik och arrangörer, samtidigt som den ökar hållbarhet och minskar risker för oegentligheter. Det ska bli mycket intressant att följa detta” – Jakob Rehme, professor i industriell ekonomi vid Linköpings Universitet.

RELEVANTA LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Zippertics webbplats
Ladda ner appen från App Store HÄR!
Ladda ner appen från Google Play HÄR!

TEXT & BILD; Mikael Ungerholm, VD Codiqo ABCarl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.