Malmö vill öppna ett Romskt bibliotek

För att ytterligare stärka och tillgodose den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter och dess språkliga och kulturella rättigheter vill Malmö stad öppna ett romskt bibliotek – landets första. Det romska biblioteket kommer vara en del av Malmö stadsbiblioteks verksamhet och planeras öppna 2022. Idag finns det inte något specifikt romskt Läs mer…