Pollinera Sverige lanserade veckan 2018 och sedan dess har intresset för pollineringsfrågan vuxit för varje år. Pollineringsveckan infaller i år 15–23 maj och engagerar en rad olika aktörer.

Pollinerings­veckan firas på Kivik och Stenshuvud 15–23 maj.
Pollineringsveckan firas för första gången i Kivik. Lokala företag, föreningar och organisationer engagerar sig i att sprida kunskap om pollinerande insekter, viktiga växter och positiva insatser för biologisk mångfald.

Programmet finns här  (Länken öppnas i ett nytt fönster)

Utställningen SURR! landar i Kungsträdgården och på Kiviks Musteri under Pollineringsveckan.

Pollinera Sverige har under året arbetat tillsammans med Lena Granefelt och Bella Linde för att sprida inspiration och kunskap om pollinering till folk med intresse för odling och trädgård. Resultatet är tidningen Paradis för pollinatörer och utställningen SURR!
Många viktiga pollinatörer fångats på bild och genom att utställningen visas utomhus i Kungsträdgården och på Kiviks Musteri blir den tillgänglig för många.

Påfågelöga. Foto; Lena Granefelt

Läs mer här!    (Länken öppnas i ett nytt fönster)

Länsstyrelsen Västernorrland bjuder på ett program med fyra inspirationsföreläsningar på temat pollinatörer och biologisk mångfald.

Föreläsningarna sänds digitalt och hålls kl 18–19:

Måndag 17 maj: Pollinerare, vilka är de och hur kan vi gynna dem? Ola Jennersten, seniorexpert inom biologisk mångfald hos WWF samt naturfotograf och författare.
Tisdag 18 maj: Invasiva arter, ett hot mot den biologisk mångfalden? Stina Welander, Länsstyrelsen Västernorrland, och Linda Backlund, Länsstyrelsen Västerbotten.
Onsdag: 19 maj: Biologisk mångfald i villaträdgården. Karin Sandberg, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Västmanland.
Torsdag 20 maj: Biologisk mångfald i grönsaksodlingen. Kirsten Jensen, rådgivare för yrkesodling hos Länsstyrelsen Västra Götaland.

Du hittar föreläsningarna här  (Länken öppnas i ett nytt fönster)

Rikare trädgård, Studiefrämjandet och Biologiska mångfaldens dag-initiativet arrangerar webbinarium 18 maj.
(Länkarna öppnas i ett nytt fönster)

19.00 Årets trädgårdskryp 2021 avslöjas av Moa Pettersson

19.30 Odla vilda växter och samla fröer – Cassandra Karlsson

20.00 Så skapar du en jord full av liv med Marek Rolenec

Habo kommun vid Vätterns västra strand anordnar tävling och belönar de som gynnar vilda pollinatörer. (Länken öppnas i ett nytt fönster)
Habo kommun 
(Länken öppnas i ett nytt fönster) vill uppmuntra folk att vara med och gynna vilda pollinatörer och visa hur de är livsavgörande för våra ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden.

Harplinge Biodlarförening i Halland har aktiviteter tillsammans med Hushållningssällskapet

Hela veckan kan man gå en Kunskapsvandring hos Harplinge Lantmän.
Ebba Werner, Årets Pollinatör 2020, håller 19 maj kl 19.00 en digital föreläsning om skötsel av blommande vägrenar.
22 maj 11–13 visar Harplinge Lantmän bin och pratar om pollinering och biodling.

Karlstad visar vägen: Så ska Sveriges städer blomma! (Länkarna öppnas i ett nytt fönster)
Ett nytt initiativ uppmanar boende i Karlstad att “bi-dra” till att gynna pollinatörer och få hela staden att blomma. Men initiativtagarna hoppas även inspirera andra städer att ta efter.

Det är Klimatklubben Karlstad, Värmlands Fältbiologer och Naturskyddsföreningen Värmland som ligger bakom idén om att Karlstadsborna ska hjälpa pollinatörer. Invånarna uppmanas anlägga ängar, plantera blommor (exempelvis akleja, lavendel, solhatt, stjärnflocka) i krukor, på tak och i trädgårdar och planera in syréner, lindar, äppelträd och kaprifol och kryddväxter.

– ”Vi hoppas ju så klart att detta ska växa och att Karlstad kommun vill kroka arm. Vem vill inte besöka eller flytta till Sveriges vettigaste och vackraste kommun”? frågar initiativtagaren Emma Sundh.

Plantagen sprider kunskap i sina butiker och på nätet.
Plantagen och Pollinera Sverige har tagit fram en växtguide som exponeras på stora skyltar i Plantagens butiker i Sverige, Norge och Finland. Skyltarna visar pedagogiskt vilka växter, träd, buskar, blommor och örter som är mest gynnsamma och ger bäst föda till pollinerande insekter. Guiden Pollineringsskolan  (Länken öppnas i ett nytt fönster) finns nu också tillgänglig på Plantagens hemsida.

Bilden ovan; Pollinera Sverige hos Plantagen. Pollinera Sveriges växtguide visar vilka blommor, buskar och träd som gynnar pollinatörerna. Foto: Lotta Fabricius Kristiansen

Hela Skåne Blommar växer och blir Hela Sverige Blommar. (Länken öppnas i ett nytt fönster)
Drygt 600 lantbrukare är med i projektet och har sått nästan 1000 fotbollsplaner eller 700 ha blommor som träda och kantzoner.

I Skåne är drygt 275 lantbrukare anslutna har sått totalt 500 fotbollsplaner.

De Hushållningssällskap som är med i projektet driver sitt projekt i sitt område, alla med samma koncept under namnet Hela Sverige Blommar från Skåne till Norrbotten. Projektet samarbetar med sponsorer som finansierar fröerna, medan Hushållningssällskapen samordnar och projektleder samt håller kontakten med lantbrukarna och förmedlar fröerna. I Skåne och några andra sällskap använder man sig av maskinstationer för att så kantzonerna medan man i andra län låter lantbrukarna själva ordna sådden.

Svenskt Sigill berättar vad som görs på Svenskt Sigill-gårdar för att öka den biologiska mångfalden.
Över 1000 Svenskt Sigill-bönder genomför åtgärder för att öka antalet humlor, bin, och andra insekter i jordbrukslandskapen. Bönderna kan välja från en lista  – för att säkerställa att rätt åtgärder görs på rätt plats. Totalt handlar det om tusentals åtgärder som genomförs varje år.

Exempel på åtgärder:

  • Så blommande remsor vid åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter
  • Plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar
  • Skapa boplatser åt pollinerare genom att anlägga sandhögar, lämna död ved i solen och bygga insektshotell
  • Vänta med att slå gräset så att blommorna hinner slå ut

Har du idéer inför nästa år? Kontakta Pollinera Sverige om hur vi tillsammans kan sprida kunskap om pollinatörerna i framtiden.

OM Pollinera Sverige
Pollinera Sverige  (Länken öppnas i ett nytt fönster) är en plattform för utveckling, samverkan och kunskapsspridning som startades 2017 av Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen. Genom samarbete bygger vi ett starkt nätverk där olika aktörer kan dra nytta av varandras arbete och kanaler. Projektet får bland annat stöd från Jordbruksverket. Svenska Bin / Pollinera Sverige


Kategorier: Djur & Natur

Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.