De senaste åren har privat läxhjälp växt explosionsartat. Fler och fler ser över olika alternativ och vänder sig till experterna. Läxhjälp kommer med många fördelar vilket vi, med hjälp av denna artikel, tänkte djupdyka i. Vill du istället läsa mer specifikt om Allakando Läxhjälp kan du klicka här.

Ökat intresse

Det ökade intresset för läxhjälp började, som många andra trender i Stockholmsområdet där man tydligt såg ett ökat intresse i Läxhjälp Bromma, Lidingö, Tyresö och Läxhjälp Huddinge.

Elevens tempo bestämmer

Privata lärare kommer att arbeta i en takt som passar den specifika eleven. En av de största fördelarna med att ha en studiecoach är att denne kommer att arbeta i den takt som är rätt för eleven. Många gånger är lektionsplaneringen som läraren bestämmer ganska tidskänsliga och tillåter inte att stanna för länge på ett område, även om det upplevs svårt. En privatlärare kan optimera tempot baserat på elevent behov och eleven får chansen att ställa fler frågor än vad som är möjligt på en vanlig lektion. 

Personlig inlärning inom läxhjälp

Många klasser består av 20-30 elever vilket kan göra det svårt för lärare att ge individuell uppmärksamhet till elever. Detta kan leda till att eleverna känner sig bortglömda, särskilt om de behöver lite extra hjälp. Om man istället har en privatlärare som inte behöver dela upp sin uppmärksamhet på några tiotal elever kommer studiecoachen vara tillgänglig att svara på frågor när som helst och gå igenom ämnen så många gånger det behövs för att eleven verkligen ska förstå läroplanen till fullo. Utöver det kommer studiecoachen lära känna ditt barns individuella inlärningsstil och ändra undervisningsmetoder baserat på detta.

Eleven kan även få hjälp inom mer specifika kurser, exempelvis språk som intresserar dem eller inom högskoleprovet.

Läxhjälp ger djupare förståelse för ämnet

I klassrummet lär sig eleverna många gånger bara det som ingår i lektionsplanen. En stor fördel med privatundervisning är att det inte finns några bestämda lektionsplaner, givetvis utgår undervisningen från läroplanen men man kan enklare göra utstick från denna för att stimulera elevens nyfikenhet. Detta kan även inkludera inkludera studieteknik, organisering och prioritering. Studiecoacher kan också hjälpa barn att övervinna inlärningshinder som matematiska formler, djupare förståelse och språkbarriärer.

Mål anpassade efter elevens situation

Privatundervisning är flexibel och bekväm för dig som förälder. Att ha en egen studiecoach kan vara extra bra om du exempelvis har ett hektiskt schema eller inte har kunskapen som krävs för att hjälpa ditt barn. Du kan bestämma vilken typ av upplägg du vill ha givetvis justera upplägget baserat på ert behov. Till exempel om ditt barn vanligtvis har en lektion i veckan men behöver lite hjälp med att förbereda sig för nationella prov kan du öka antalet lektioner på ett sätt som passar er. Det är också praktiskt att undervisningen kan äga rum i ert hem.

Vill du läsa mer om läxhjälp kan du gå in på hemsidan om läxhjälp.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.