Tjänster för uppgradering av motorer för att ge dem högre effekt och oftast även lägre bränsleförbrukning har historiskt haft många olika namn: chiptrimning, trimchip, trimboxar eller dieselboxar. Vanligast i folkmun är förmodligen Trimchip eller Chiptrim.

De flesta företag som erbjuder dessa tjänster vill dock kalla det för motoroptimering. En optimering innebär att man modifierar programvaran i styrdatorn för en förbättrad prestanda i form av mer effekt och mer vridmoment, men en bonus av optimeringen är en lägre bränsleförbrukning och med det även mindre utsläpp av miljöskadliga ämnen som t.ex kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC).  En ökad effekt och ett ökat vridmoment ger säkrare omkörningar och snabbare gasrespons.

Det finns i huvudsak två olika sätt att motoroptimera, eller chiptrimma, ett fordon. Man kan montera en effektmodul som är en liten box som kopplas in under motorhuven och manipulerar motorns sensorer och givare. Den här lösningen kopplar man ofta in själv.

Det andra alternativet är att trimma bilen genom att byta ut mjukvaran. På så sätt lurar man inte fordonet. I de flesta fall modifieras styrboxen i bilen genom OBD-uttaget. Det är stor skillnad på att optimera programvaran och att koppla in en dieselbox. Om du inte vill störa bilens inbyggda funktioner är det bästa alternativet alltid att optimera mjukvaran i motorns befintliga styrsystem.

Rent formellt brukar fabriksgarantier upphöra så fort man gör något med fordonet som inte är original. Dock har optimering av bilar skett sedan tidigt 2000-tal och det är sällen en kund pga. en mjukvaruoptimering fått problem med biltillverkaren och med garantierna på bilen. Inte heller hos försäkringsbolagen är det något problem med en normal motoroptimering.

Tänk alltid på att det finns skillnader mellan chiptrim och chiptrim. Om du vill ha det bästa för ditt fordon, lämna då in det hos ett seriöst företag och låt dem göra en skräddarsydd motoroptimering baserad på dina önskemål, fordonets skick och förutsättningar, samt vad fordonet faktiskt ska användas till.

I vissa fall går det att göra en motoroptimering på distans. Antingen genom att företaget som ska optimera din bil skickar ut en dosa som du själv kopplar in i bilens OBD-uttag, laddar ner bilens originaldatafil och skickar in den till företaget som utför optimering och skickar dig en ny fil. Eller genom att du själv plockar ur bilens styrbox och skickar in den till det företag som ska utföra optimeringen.

Väljer du att besöka ett företag för motoroptimering får du räkna med att det kan ta från en halv till en hel arbetsdag.

Motoroptimering är förutom till bilar även tillgängligt för husbilar, lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner, båtar och motorcyklar.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.