Med bättre koll på projekt och kunder ökar chansen att nå stora framgångar i ditt företag. Se till att en gång för alla få ordning på rutiner och processer för arbetstid och fakturerbara timmar. Genom att använda en smidig app för digital tidrapportering går dessutom tidrapporteringen på ett ögonblick.

Skälet till att en effektiv digital tidrapportering bidrar till bättre lönsamhet hos företag är att den synliggör vad du och dina medarbetare lägger tid på. Rapporteringen visar också tydligt vilka kunder som är mest lönsamma och vilka projekt som går bäst. Genom att följa upp, till exempel månadsvis, hur det går kan du använda tidrapporteringen som verktyg för framtida strategier.

Så använder du digital tidrapportering för att öka lönsamheten

1. Ta kontroll över administrationen

Första steget handlar om att få kontroll på administrativa processer. Genom att ta itu med både tidrapportering och vad som faktureras bygger du en stabil grund. Börja med att se till att all tid rapporteras in på rätt sätt. Med andra ord gäller det att få in arbetstimmarna på rätt projekt och på rätt tidkoder. Använd ett gemensamt tidrapporteringssystem som alla inom företaget rapporterar in sina timmar i. Idag finns det smidiga system för digital tidrapportering som gör att det snabbt går att rapportera timmar i en app.

2. Gör en djupanalys av vad som är lönsamt

Nästa steg är viktigt att lägg tid på, särskilt första gången ni gör det. Gör en ordentlig djupanalys av hur arbetstimmarna ser ut och hur mycket intäkter de skapar. I analysen är det smart att studera följande:

  • Vilka projekt eller kunder som drar in mest pengar per arbetstimme. Även om en kund ser ut att vara lönsam eftersom fakturabeloppet är stort varje månad kanske arbetet kräver oproportionerligt många arbetstimmar? Det kan vara så att en kund som kräver få arbetstimmar är mycket mer lönsam trots att faktureringen per månad är lägre.

3. Hur mycket tid är interntid?

Denna punkt är viktig eftersom interntid är sådan tid som inte kan faktureras ut till kunder. Blir interntiden för hög och den fakturerbara tiden för låg minskar intäkterna. Att studera användningen av tiden kan ge många aha-upplevelser. Kanske inser du att det är mer effektivt för dig och dina medarbetare att arbeta med kunder som ligger geografiskt nära under samma dag? Eller att arbeta med kunder som har ungefär samma problem som behöver lösas under samma dag? På så sätt minskas ställtiden mellan olika kunder som leder till att onödig tid går åt till att ställa om mellan olika projekt eller transportera sig mellan olika platser.

4. Vidta åtgärder

Även om det är nödvändigt att analysera vad som behöver förbättras gäller det att också vidta åtgärder för att lyckas öka lönsamheten. Efter att ni har analyserat vad som inte fungerar optimalt är det dags för en tydlig plan. Gör planen så tydlig som möjligt och informera alla inom företaget vad som ska göras.

5. Följ upp hur det går

Efter att de nya åtgärderna har lanserats och implementerats är det viktigt att regelbundet följa upp hur det går. Det är motiverande att se att kurvorna går åt rätt håll. Den regelbundna uppföljningen gör också att ni får ett tydligt svar på om åtgärderna är effektiva eller om ni behöver förändra dem.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *