Relevator – Marknadsplatsen för begagnad lagerautomation

Relevator – Marknadsplatsen för begagnad lagerautomation Relevator köper, säljer och förmedlar begagnad lagerautomation. Genom återanvändning av fullt dugliga hissautomater, paternosterverk och annan lagerautomation sparas miljön, outnyttjade resurser kan avyttras enklare – och som köpare kan man göra ett bra klipp! Vi vill minska tröskeln för att investera i lagerautomation, och Läs mer…