Friluftslivets år 2021

Nästa år drar projektet ”Friluftslivets år” igång. Projektet drivs av paraplyorganisationen Svensk Friluftsliv, och syftet är att lyfta friluftslivets värden och få fler människor att vistas i naturen. Under året kommer det att genomföras månadsaktiviteter kopplade till friluftslivet från många aktörer, offentliga som privata. Bilden ovan; Foto/Källa; Karsten Madsen, Pixabay Läs mer…