När man driver ett företag uppstår ofta behovet för finansiering. För företag i ett tidigt stadie kan det ha att göra med investeringar som behövs göras för att komma igång, medan för företag i ett senare skede kan det ha att göra med att finansiera den löpande verksamheten alternativt en expansion. För att finansiera sitt bolag används ofta företagslån, vilka ges ut av banker, andra långivare alternativt Almi. Nedan går vi igenom hur dessa skiljer sig åt.

Är ditt företag i behov av finansiering så har Kompar skrivit en utförlig artikel kring företagslån och hjälper småföretag att jämföra lån så att de får mest fördelaktiga villkor på sina lån.

Almis företagslån
Almi är ägt av staten och finns till för att hjälpa småföretag med sin finansiering. En del av Almis verksamhet har att göra med företagslån och de har flera olika typer av dessa; dels innovationslån men även mer typiska företagslån. Generellt kan man säga att Almis lån är fördelaktiga för de flesta småföretagen. De har en förhållandevis låg ränta och kräver ofta inte en personlig borgen för lånebeloppet, vilket däremot är vanligt bland andra långivare.

Å andra sidan kräver Almi desto mer information från företagen som söker ett företagslån hos dem. Bolagen ombeds att presentera en utförlig affärsplan samt en detaljerad budget. När denna informationen väl är inskickad till Almi tenderar de att återkomma med ett svar inom ett par månader.

Almis företagslån är med andra ord lämpliga för de företagen som har lite mer tid på sig att få ett svar.

Företagslån från banker och långivare
Det andra alternativet till företagslån hittas hos privata företag, det vill säga banker och långivare.

Storbankerna är generellt mer restriktiva med företagslån till småföretag då dessa inte är tillräckligt lönsamma som kunder för bankerna. För att lyckas med att få ett lån från dessa behöver man ofta en bra kontakt med en person på banken som kan hjälpa en. I övrigt tenderar bankerna ta lång tid på sig för att besvara en låneansökan.

Däremot finns det många andra typer av långivare, bland annat utmanarbankerna och andra typer av långivare som har tagit fram innovativa lösningar som gör att de kan ge ett svar snabbt. Dessa har anpassat sig efter en egenföretagares verklighet, det vill säga en med begränsad tid. Denna kategori av långivare är ganska stor och det finns drygt ett tjugotal på den svenska marknaden. För att hitta bäst finansiering för sitt företag är det därför bra att jämföra företagslån via en aktör som Kompar.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.