Med många års erfarenhet av arbete inom fältet för stressrelaterad och psykisk ohälsa vill jag stödja dig till ett ökat självomhändertagande utifrån dina specifika förutsättningar. De erbjudna insatserna har sin bas i ett helhetsperspektiv med fokus på att stärka medvetenheten om, förståelsen för och tilliten till kroppens röst. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp och riktar sig till privatpersoner och företag.

Jag som driver verksamheten heter Mona Gradin Wolvén. Jag har en specialistexamen i fysioterapi inom fältet mental hälsa och är grundutbildad psykoterapeut. Därutöver har jag med bas i ett eget etablerat meditationsutövande  vidareutbildat mig till mindfulness-/MBSR-lärare genom UMASS Memorial och Brown Mindfulness Center i USA, där utsprunget till programmet mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR) finns att hitta.

Min hemsida; Bodyfulness

Bilden; Foto; Binja69 från Pixabay

 

BESÖK VÅRA SYSTERSAJTER
ListitSweden.se och HittaUpplevelse.se
Där kan du hitta och få tips om resor, upplevelser, evenemang, besöksmål och sevärdheter.Carl Stridsberg

Arbetar med digital innehållsproduktion i form av mina webbplatser, https://listitsweden.se, https://hittaupplevelse.se och https://lovelaholm.se med kompletterande bloggar och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.